Waarom Goudbaar Kopen

Waarom goudbaar kopen is een veelgestelde vraag. Een allesomvattend antwoord is daar niet één, twee, drie op te geven. Zeker is wel dat fysiek goud erg populair is. Als waardevaste belegging van het kapitaal om een eventuele inflatie voor te zijn, maar ook als zekere investering met als doel het goud te zijner tijd met winst te verkopen. Natuurlijk is goud kopen eveneens aantrekkelijk vanwege de BTW-regeling voor beleggingsgoud en als mooi tastbaar bezit, want van goud gaat eenvoudigweg een enorme aantrekkingskracht uit. Kortom, allemaal redenen waarom goudbaar kopen voor mensen interessant kan zijn.

Een belangrijke reden waarom goudbaar kopen aantrekkelijk is, is omdat fysiek goud bescherming biedt tegen inflatie. Inflatie kan namelijk ontstaan als de internationale financiële markten in de problemen komen wat leidt tot een financiële crisis. Om die crisis te bezweren drukken overheden massaal geld bij. Het doel hiervan is onder andere de lopende schulden en leningen af te aflossen. Maar doordat er plots meer geld in omloop is, is het niet moeilijk verkrijgbaar. Het gevolg: geld wordt minder waard. En zo ook het vermogen dat mensen bezitten. Om dit kapitaal te beschermen en inflatie tegen te gaan, is voor velen aanleiding goud te kopen. Zeker ook, omdat overheden niet zo maar even goud kunnen bijmaken. Dat is zeer prettig. Daardoor behoudt goud zijn waarde. En dat is ook waarom goudbaar kopen interessant blijft, namelijk: als bescherming van het kapitaal.

Een tweede reden waarom goudbaar kopen veel wordt gedaan, is om geld te verdienen. Door te investeren in het waardevaste goud kan er na tientallen jaren een aantrekkelijk rendement worden gerealiseerd. Zeker in tijden van economische en financiële crisis, politieke onrust en valutahervorming zoeken beleggers vaak naar alternatieven om in te investeren. Goud is dan een relatief veilige haven voor beleggers die op zoek zijn naar andere investeringsmogelijkheden om goede winsten te boeken. Dat is ook waarom diverse buitenlandse goudbaar besloten te kopen toen de Amerikaanse Bank met renteverlagingen kwam. Investeren in dollars was plots niet meer zo interessant om hoge rendementen te behalen.

Een derde reden waarom goudbaar kopen lucratief is, is vanwege het verlangen om fysiek goud te bezitten en in de handen hebben. Al sinds eeuwen heeft goud een bijzondere aantrekkingskracht op mensen en is het een zeer geliefd edelmetaal om in huis te hebben. Niet alleen omdat een kleine goudbaar al een behoorlijke hoge som geld kan vertegenwoordigen, maar een goudbaar is ook vrij gemakkelijk thuis in een kluis op te slaan. Uiteraard wel in een goed beveiligde kluis. Overigens kiezen de echte beleggers er bij voorkeur voor de gekochte goudbaren op te slaan bij professionele bedrijven. Zo is de veiligheid van het kostbare goud gewaarborgd.

Nog een reden waarom goudbaar kopen zeer geliefd is, komt door de BTW-vrijstelling voor beleggingsgoud. Zeker voor beleggers is dat een punt die bij het kopen van goud in overweging wordt genomen. Want, als er over het aangekochte goud ook nog eens 19% BTW betaald zou moeten worden – zoals bij zilver wel het geval is – zou het langer duren voordat er winst kan worden geboekt. Nu is daar gelukkig geen sprake van. En dat is ook waarom goudbaar kopen voor beleggers zeer aantrekkelijk is. Zodra de goudkoers stijgt, maken zij direct winst op het goud dat zij bezitten en mogen dat ook houden. Zij hoeven zich geen zorgen te maken over eventuele BTW-afdrachten.

En nog een reden waarom goudbaar kopen al enkele eeuwen in trek is, komt onder andere door de schaarsheid van het edelmetaal. Het is eenvoudig gezegd moeilijk om aan goud te komen. Tot op heden blijft de goudproductie in de mijnen, ondanks de groeiende vraag, achter. Ter illustratie: jaarlijks wordt er ruim 1,5 miljoen kilo goud gevonden. Dat klinkt als heel veel, maar dat valt op zich best mee. Deze hoeveelheid goud past namelijk in een grote schuur van ongeveer 5 meter breed, 8 meter lang en bijna 2 meter hoog. Dat goud levert ontzettend veel geld op. Zo moest men in januari 1980 voor 1 troy ounce (omgerekend 31,1 gram) meer dan 700 euro betalen. En dan te bedenken dat 1 troy ounce overeenkomt met een mespuntje goud. Ook het opschroeven van de productie in de mijnen heeft er niet toe geleid dat er aan de totale goudvraag wordt voldaan. En dat gegeven is voor diverse partijen wederom een argument waarom goudbaar kopen lucratief kan zijn. Aan de andere kant speelt mee dat een aantal mijnen sinds geruime tijd steeds minder goud delven. Dat komt omdat de bovenste ertslagen inmiddels zijn uitgeput. Er zal nu steeds dieper gegraven moeten worden om het nog aanwezige goud uit de bodem te halen en dat is erg arbeidsintensief. En ook dat is een argument waarom goudbaar kopen het overwegen waard is: de schaarsheid van het edelmetaal en de altijd toenemende vraag vanwege de solide belegging die het biedt. Het meeste goud wordt overigens gevonden in Zuid-Afrika (50%) en Rusland neemt een goede tweede plaats in. Daarna volgen onder andere Canada, de Verenigde Staten en Australië.

Alle bovengenoemde drijfveren bij elkaar opgeteld, schetsen een beeld van waarom goudbaar kopen voor verschillende groepen mensen zeer boeiend kan zijn. Of het nu gaat om kleine of grote investeringen. Want goudbaren zijn verkrijgbaar in diverse soorten en maten van slechts 1 gram tot wel 1 kilo of meer. En ook dat maakt waarom goudbaar kopen in de belangstelling blijft staan: u hoeft niet meteen enorme sommen geld neer te tellen om goud te kopen. Voor enkele honderden euro kan het goud al worden verkregen. Overigens is het wel zo dat wie snel winst wil maken, er goed aan doet om nogmaals na te denken of goud wel een verstandige investering is. Want beleggen in goud vergt toch vaak wat geduld voordat er een rendement valt te behalen. Het kan enkele jaren duren voordat de goudbaar met een mooie winst kan worden geïncasseerd. Dat is dan ook waarom goudbaar kopen vooral voor mensen met een visie voor de toekomst interessant is.